foto html - css     . Allerlei - Tags

Tag Word gebruikt voor:
<!--* --> Hiermee wordt een opmerking in een html geplaats. Deze is niet te zien door de bezoeker van je site. Jou tekst staat waar nu het sterretje staat
<a> De A staat voor anker. Hiermee kan iets aan de tekst worden verankerd, zoals een link. Voorbeeld: <a href=”http:www.cbinfo.nl”>tekst</a>
<b> Hiermee wordt de tekst dikgedrukt (tegenwoordig wordt <strong> gebruikt)
<big> Hierdoor wordt de tekst groter dan de rest maar niet dikker.
<body> Hier binnen staat alles wat de bezoeker te zien krijgt, zoals deze tekst
<br/> Hiermee ga je naar de volgende regel
<button> Hiermee maak je een button.
<center> Hiermee komt je tekst in het midden te staan
<div> Div element. Deze kan je samen met css leuke, handige en mooie dingen mee maken
<em> De tekst die hiertussen staat wordt italic oftewel schuin getoont (voorheen was het <i>)
<embed> Binnen deze tag kun je aparte objecten plaatsen zoals een video
<font> Dit is voor de opmaak van de tekst. Voorbeeld: <font-family="Arial, Helvetica, sans-serif">
<form> Hiermee maak je een formulier waarmee bezoekers informatie kunnen verzenden.
<h1>, <h2> enz Koptekst. H1 is de grootste kop en naarmate het nummer groter wordt, wordt de kop kleiner.
<hr> Dit is een horizontale streep
<html> Deze tag geeft aan dat het om een HTML bestand gaat.
<i> De tekst die hiertussen staat wordt italic oftewel schuin getoont, deze is vervangen door <em>
<iframe> Maakt een 'gat' in jou website waarmee je dan daarin een andere website kan bekijken
<img src="bestandsnaam"/> Deze wordt gebruikt om afbeeldingen te plaatsten
<li> Voor een lijst met opsommingen (niet te verwarren met die chinees)
<marquee> De tekst wordt als een soort scorebord weergegeven (tekst gaat van rechts naar links).
<menu> Hiermee kun je aangeven welke symbolen er worden gebruikt bij een opsomming (of iets bestellen bij die chinees van hierboven)
<meta> Bij deze tag worden dingen ingevuld voor de zoekmachines (zie op deze site bij html - metatags).
<ol> Hiermee kun je de nummering van een opsomming aanpassen.
<p> nieuwe paragraaf
<small> Hiermee wordt de tekst kleine afgebeeld dat de standaard tekst
<strong> Hiermee wordt de tekst dikker gedrukt dan de standaard tekst. (de vervanger van <b>)
<sub> Tekst in underscript
<sup> Tekst in superscript
<table> Wordt gebruikt om een tabel te maken. Dit gebeurt in combinatie met de tags <td> en <tr> <table> <tr> <td>Tekst</td> <td>Tekst </td> </tr> <tr> <td>Tekst</td> <td>Tekst</td> </tr> </table>
<td> tabelcel (zie boven)
<th> hoofd tabelcel (ipv een td gebruik je nu th en de letters worden gecentreerd en vet gemaakt).
<title> De titel boven aan je scherm.
<tr> Een rij in een tabel (zie table)
<u> Onderlijnt jou tekst.

end
terug
home