foto html - css     . Allerlei - Metatags

Plaats ze tussen de <Head> en de </Head>

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Droomwever 2018"> Een omschrijving van het programma waarmee de site gemaakt is.

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW"> Hoe ver mogen zoekrobots uw site binnendringen, in dit geval mag de zoekmachine de index zien en de rest met rust laten. Het beste is deze zo over te nemen

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="veel tips en trucs"> Hier komt een beschrijving van je site, doe dit kort en krachtig zodat de mensen nieuwsgierig worden en naar jou site gaan.

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="websites, fotografie, software"> Hier komen de keywords die betrekking hebben op je site

<META NAME="TITLE" CONTENT="tips en trucs"> Titel van de pagina

<META NAME="LANGUAGE"="nederlands"> De gebruikte voertaal op de site.

<META NAME="revisit-after" CONTENT="6 days"> Tijd van the revisit, bijvoorbeeld 6 days, beter is het zo over te nemen

<META NAME="rating" CONTENT="General">

<META NAME="WEB_AUTHOR"="jan de webmaster"> De naam van de persoon of het bedrijf dat de site gemaakt heeft </HEAD>

end
terug
home