foto html - css     . Allerlei - Ex en interne stylesheets

Als je wilt gaan werken met stylesheets (CSS), dan heb je de mogelijkheid uit twee manieren, een interne en een externe. Een interne stylesheet zet je in de html tussen de <head> en </head> tags en die ziet er zo uit:
<style type="text/css">
<!--
Hier de inhoud
-->
</style>

Een externe stylesheet, die ik aanbeveel omdat dit veel makkelijker is qua gebruik, want als je de background wilt veranderen heb je alleen die ene stylesheet nodig en als je een grote website hebt en je wilt met een interne style de background wilt veranderen dan ben je nogal een flinke tijd zoet.

Een externe stylesheet kan je bijvoorbeeld maken met notepad (kladblok en die sla je dan op met de extentie .css. Voor dit voorbeeld noemen we hem even style.css. De externe stylesheet begint meestal met de body, want die hoef je in de html niet meer te veranderen, want de stylesheet neemt het nu over:

body {
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
color: #000000;
text-decoration: none;
background-color: #070707;} Om deze nu te kunnen gebruiken zet je tussen de <head> en de </head> deze tag:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

Als je nu de background-color wilt veranderen naar wit, dan hoef je alleen nu bij de body de kleur te veranderen (background-color: #070707;) naar #FFFFFF. Alle sites zullen nu in één keer veranderen, makkelijk he?

end
terug
home