foto html - css     . Allerlei - Classes in één

Het wil nog wel eens gebeuren dat je een table hebt zonder een kader en daar lekker je tekst in gooit en pal er onder wil je er een met een kader.
Je kan twee verschillende classes in één keer gebruiken. Je maakt in de css twee verschillende classes aan:

.table {
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;
FONT-SIZE:13px;
COLOR: #000000;
FONT-WEIGHT: normal;
font-style: normal;}

en

.kader {
border: 1px solid #000000;} deze kan je samenvoegen.

Normaal maak je deze class:

class="table" en nu maak je deze:

class="tabel kader" Dus niet met een komma maar een spatie.

end
terug
home