logo
  Printvriendelijk
  Als je iets wilt uitprinten op een site dan gaat alles mee. De kleuren, alles. Dat is niet echt vriendelijk voor diegene die het uitprint, want dat kost een hoop inkt.
Alleen de nodige info printen is meer dan genoeg. Hoe dat moet? Kopieer de hieronder de code.

 
TUSSEN DE HEAD TAGS
<script type="text/javascript">
var AutoPrint = true; // Indien 'false' wordt de pagina niet automatisch uitgeprint

function PrintPagina(){
if (document.getElementById != null){
var html = '<HTML>\n<HEAD>\n';
if (document.getElementsByTagName != null){
var headTags = document.getElementsByTagName("head");
if (headTags.length > 0)
html += headTags[0].innerHTML;}
html += '\n</HE' + 'AD>\n<BODY>\n';
var PrintKlaarElem = document.getElementById("PrintKlaar");
if (PrintKlaarElem != null){
html += PrintKlaarElem.innerHTML;}
html += '\n</BO' + 'DY>\n</HT' + 'ML>';
var printWin = window.open("","PrintPagina");
printWin.document.open();
printWin.document.write(html);
printWin.document.close();
if (AutoPrint)printWin.print();}}
</script>


 
TUSSEN DE BODY TAGS
<div id="PrintKlaar">
Alles wat hiertussen staat wordt afgedrukt.
</div>

De link die je nodig hebt:<br>
<a href="javascript:void(PrintPagina())">Deze pagina afdrukken</a><br>
Of indien je een knop verkiest:
<form id="PrintMij" name="PrintMij">
<input type="button" name="PrintMij" onClick="PrintPagina()" value="Deze pagina afdrukken">
</form>


 
eind